Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli chcesz nabyć kontener KP 7, odwiedź tę stronę

Nie wszystkie odpady powinny być wyrzucane do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Należy je odwozić do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z składowaniem oraz transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu gruzu, starych mebli, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]