Centrala telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centralek telefonicznych na rynku są Panasonic, Slican i Platan, które mają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego biura.

Centralki telefoniczne – czy są niezbędne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty użytkowania. Wszystkie centralki telefoniczne umożliwiają przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Posiada również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.