Rozwój kompetencji pracowników – jak wygląda audyt personalny?

Poszerz swoje wiadomości o rozwoju pracowników.

Coraz większa grupa pracodawców rozumie, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zmotywowana załoga wyposażona w duży wachlarz umiejętności miękkich to przecież główny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych uwarunkowań i kwalifikacji może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w budowaniu kadry, która będzie gotowa na rozmaite wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez kompetentnego doradcę zawodowego można odkryć, który z pracowników posiada zdolności kierownicze i zostanie rzetelnym liderem teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być realizowane na różne sposoby – m.in. w formie sesji grupowych oraz indywidualnych. W trakcie audytów z zatrudnionymi wykorzystywane są efektywne techniki szkoleń, jak np. wywiady, symulacje, zadania w grupach czy case study (analiza konkretnego przypadku). Przy ich użyciu można wydobyć pełne możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z zespołem w postaci coachingu.

Etapy audytu AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od określenia kompetencji niezbędnych na konkretnym stanowisku. Następnie audytor opracowuje techniki, które zostaną wykorzystywane w trakcie sesji. Trzecim etapem jest zakomunikowanie intencji sesji, a także tego, co chce się za jej sprawą osiągnąć. Równie istotne jest też otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z zespołem – musi ono zapewniać komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest prowadzona przez wykwalifikowanych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, drobiazgowy raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz podane są rekomendacje, jak powinien przebiegać kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]