Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ dowiesz się, kto oferuje badania psychologiczne kierowców Bielsko

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego rodzaju testom. Są one niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, iż są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez pewne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnej kolizji.
Zadaniem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak skupienia czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek kierowcy, bo sprawdzane parametry zmniejszają się wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad 65 lat, zmuszeni są wykonywać badania corocznie.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]