Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Co powinno się wiedzieć o tłumaczenia rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To sprawia, iż pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa również znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Rosji, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]