Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

Jeśli potrzebujesz zlecić badania operatorów Bielsko, wejdź na http://www.testybielsko.pl

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i niezwykle dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który chce poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują także zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób planujących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób odpowiadać na dynamicznie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, koncentracji uwagi i widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego konieczne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]