Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka rosyjskiego? Kliknij tu.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na biznes z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń sporządzają tysiące przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej znane języki, zarówno na zamówienie zwykłych obywateli, jak i przeróżnych firm.

Mimo, że online nietrudno znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich usługi jest nierzadko wymagane, np. gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Elementy kształtujące końcowy koszt przekładu

Na to ile docelowo będzie kosztowało cię tłumaczenie dokumentu wpływ mają wymienione niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli tłumaczenie w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (portugalski, francuski) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z rzadziej znanych przez tłumaczy języków słowiańskich (między innymi ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego) bądź wschodnioazjatyckich (chińskiego, wietnamskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja artykułów medycznych, prac dyplomowych albo umów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, ale także należytą wiedzę, by trafnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada zaznaczyć, że tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo akt ślubu albo świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii bądź oryginału oraz przypisuje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym jest to 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]