Coach biznesu pomoże rozwinąć Ci kompetencje zarządzania zespołem

Na https://janklusak.pl uzyskasz pomoc coacha psychologa

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu jest niezmiernie konkurencyjny i wymusza notoryczne dostosowywanie się do jego bieżących potrzeb. W następstwie tego tak ważny jest nie tylko rozwój zawodowy indywidualnego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy wieloosobowych zespołów pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wspomóc się praktyką profesjonalnego coacha.

Sesje z coachem biznesu – rozwiń nowe kwalifikacje zawodowe

Zawodowy coach kariery służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności danej osoby, przygotowuje ją na kolejne wyzwania zawodowe i następujące zmiany. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej nabywać nowe umiejętności, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale też daje nowe perspektywy awansu. Coach koncentruje się na ambicjach oraz postanowieniach klienta, zatem sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, ukierunkowany na wypełnienie uzgodnionych zadań. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to najczęściej menedżerowie czy prezesi firm, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w obszarze zarządzania i planowania pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Podłożem owocnej w pożądane wyniki pracy z coachem biznesu, jest gruntowne poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem skupia się na precyzyjnym ustaleniu ambicji oraz oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, doświadczenia, największych sukcesów oraz niepowodzeń zawodowych. Pozwala to określić, czy najlepszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching oraz wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji koniecznych do osiągnięcia zakładanych wyników. Pierwsza rozmowa nie musi odbywać się z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można połączyć się przez komunikator albo telefonicznie. Po zakończeniu uzgodnionej ilości sesji coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, które postanowienia zostały osiągnięte, a także czy potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]