Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Dalsze informacje o badaniach psychologicznych Bielsko Biała - zajrzyj w to miejsce

Badania psychologiczne mają naprawdę szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale też poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę strach ma wielkie oczy. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Ujmują między innymi psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny tylko pamiętać, by wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chcą wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Należy dodać, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców chcących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je jedynie raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]