Filtry algorytmiczne i ręczne od Google

Czym są filtry i bany Google?

Filtry Google są rodzajem kary nakładanej na strony internetowe, które nie spełniają ustalonych przez Google wytycznych dla twórców stron. Wyróżnić możemy dwa rodzaje filtrów – filtr ręczny albo filtr algorytmiczny. Filtry ręczne nakładane są przez osoby pracujące w Google Webspam Team, z kolei algorytmiczne nakłada bezpośrednio algorytm Google.

Jakie są rezultaty nałożenia filtrów od Google?

Strony, które zostały ukarane filtrami i banami Google odnotowują duży spadek w wynikach wyszukiwania. Za najpoważniejsze przekroczenia Google może ukarać całkowitym usunięciem z wyników wyszukiwania. Z reguły spotkać możemy jednak filtry od Google, które uniemożliwiają osiągnięcie satysfakcjonujących pozycji w wyszukiwarce lub które powodują, że treść strony nie jest indeksowana. Czas trwania kary jest zależny od jej typu. Filtry ręczne nakładane są przeważnie na miesiąc, algorytmiczne do czasu aż roboty Google znów odwiedzą naszą stronę. Podstawowym warunkiem zdjęcia filtrów w każdym z wymienionych przypadków jest poprawienie strony zgodnie z regułami opracowanymi przez Google.