Jak obliczyć kaloryczność paliwa? Analiza wartości opałowej biogazu

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze przesądza o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiego powodu powinno się ją kontrolować? W jakich sferach przemysłu wykorzystywane są nowoczesne aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, biogazu i odpadów komunalnych

Wartość opałowa to wielkość energii wydzielanej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę oblicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, gazowych, jak i stałych – węgla brunatnego i kamiennego, drewna opałowego czy gazu płynnego i ziemnego. Kontroli może być poddana też wartość opałowa odpadów komunalnych. Przyrządem służącym do obliczania wartości opałowej biogazu jest specjalny analizator zaopatrzony w czujniki gazowedokładnie badający m.in. poziom siarkowodoru (H2S), tlenu (O2), wodoru (H2) i metanu (CH4). Komponenty te mają wpływ na jakość paliwa, decydują o jego kaloryczności, lecz także mogą wywołać niebezpieczeństwo wybuchu, z tej przyczyny stałe sprawdzanie ich poziomu jest niesłychanie ważne.

W których sektorach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu stosuje się w wielu sektorach przemysłu – między innymi w instalacjach badawczych, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, jak również w innych przedsiębiorstwach i jednostkach korzystających z biogazu. Za sprawą zastosowania analizatorów możliwe jest błyskawiczne wykrycie jakichkolwiek odchyleń w procesie produkcji metanu, zapobieganie stratom oraz rejestrowanie parametrów gazu. Aparaty do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w 2 wersjach – AwiECO i AwiFLEX.