Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Potrzebujesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Powinieneś odwiedzić tę stronę.

Każda osoba prowadząca własną firmę na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia opłaty może być kwestią chwilowych problemów finansowych albo zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie szukać?

W chwili, gdy wierzyciel ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się na bazie średniego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego za darmo przez Flobo – autorskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest także w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]