Restrukturyzacja – rodzaje i różnice

Kiedy firma przechodzi poważny kryzys, zobowiązania w stosunku do wspólników rosną w zastraszającym tempie, a decyzja o ogłoszeniu upadłości wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, prawdopodobnie przyszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym biznesom

Restrukturyzację można zdefiniować jako przekształcenie firmy, dążącą do niedopuszczenia do jej upadłości i w następstwie podniesienie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dostarczają wiele możliwości zawarcia układu z wierzycielami, więc są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na właścicieli firm. Także postępowania toczą się krócej aniżeli przed 2016 r. i wymagają mniej formalności. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: powstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, zahamować pędzącą spiralę zadłużenia, pomagają przystopować egzekucje komornicze, a zwłaszcza uchować firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe

Przywołany powyżej akt prawny określa 4 modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy współudziale z nadzorcą układu, którego nawiasem mówiąc sam wskazuje, na własną rękę przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tu jedynie zaakceptowanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu rejestru wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania trwa zwykle do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sąd może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania tego typu postępowania jest często dłuższy niż 12 miesięcy, gdyż w kwestiach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia decyduje o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które wpływają na to, który typ restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w konkretnej sytuacji. Dla przykładu, przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować tylko wtedy, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Działania restrukturyzacyjne są skomplikowane, więc jeżeli podejmujesz decyzję o ich przeprowadzeniu, ale nie jesteś pewien, który model będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.