Kilka informacji o systemie bankowy SWIFT

Kliknij w to miejsce, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości w temacie systemu SWIFT.

Mimo, że praktycznie systematycznie korzystamy z usług bankowych, masa Polaków pierwszy raz usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 r. w kontekście rozważania wdrożenia sankcji w stosunku do Rosji w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Lecz system SWIFT używany jest już od lat siedemdziesiątych XX w. i jest jednym z filarów sprawnego funkcjonowania światowej bankowości.

Z systemu bankowego SWIFT korzystają nie tylko instytucje bankowe

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku znaczy Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednak tego skrótu używa się po prostu do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie o wiele bardziej skomplikowane niż aktualnie. SWIFT to najpopularniejszy, ale nie jedyny wykorzystywany w dzisiejszych czasach system tego typu. Poza nim m.in. w Naszym kraju korzysta się również z systemów: Express Elixir, SORBNET i SEPA.Na świecie działają też przeróżne systemy lokalne, służące wyłącznie do rozliczeń bankowych na obszarze konkretnego państwa.

Co jest więc największą zaletą systemu rozliczeń SWIFT? Obejmuje on swoim działaniem praktycznie wszystkie kraje świata i korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba obecnie przekracza już 11 tysięcy, ale także giełdy, domy maklerskie oraz wiele pozostałych podmiotów finansowych. Każdy partycypant systemu SWIFT musi otrzymać unikatowy kod (Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Możliwe jest też nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wtedy taki kod ma 11 znaków.

System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC/SWIFT najpopularniejszych banków w Polsce

Nawet jeśli jedynie sporadycznie korzystasz z transakcji międzynarodowych, warto pamiętać kod BIC/SWIFT swojego banku, a przynajmniej wiedzieć jak szybko odszukać takie dane. Poniżej wymieniamy kody BIC/SWIFT najpopularniejszych banków, prowadzących placówki w Naszym kraju.

– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla kont PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Bank BPH: BPHKPLPK
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Santander Bank Polska: (dawniej BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]