Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności.

Jest dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta – o windykacji polubownej

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta strategia windykacji nie przyniesie efektu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc generuje podobną ilość paragonów oraz faktur, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie będzie przelana w wyznaczonym terminie bezsprzecznie rośnie. W organizacji całego procesu księgowania faktur pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto wpłynął przelew od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może przygotować swoje scenariusze działań wszczynanych wobec nieterminowych klientów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 euro oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wymienione powyżej działania zadziałają, aplikacja przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]