Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju każdego roku traci życie kilka tysięcy osób wyłącznie dlatego, że obserwatorzy zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na takie smutne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania różnego rodzaju treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Tematy poruszane w czasie szkolenia, zależą od wspólnych ustaleń organizatorów z odbiorcami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim znaleźć takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wezwanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz co zrobić, w przypadku oparzeń chemicznych czy porażenia prądem.