Dobry lekarz implantolog – kto nim jest?

Udzielając odpowiedzi na tak postawione pytanie, należy omówić kilka aspektów poruszanego tematu. Rozpatrzyć go na co najmniej trzech płaszczyznach: mentalnej, merytorycznej i organizacyjnej.

Cechy osobowości

Trudno jednoznacznie określić cechy osobowości, które dawałyby gwarancję bycia dobrym lekarzem, niezależnie od specjalizacji. To obszerny temat na dłuższy wywód psychologiczny, którego nie podejmujemy się przeprowadzić.

Mocno upraszczając temat, można pokusić się o stwierdzenie, że dobry lekarz, to lekarz z powołania, które – jeśli jest prawdziwe – stanowi gwarancję jego postawy moralnej i stosunku do misji leczenia. Dobrego lekarza powinna cechować pokora dla ogromu wiedzy medycznej, którą musi przyswoić i umieć wykorzystać, także szczególna wrażliwość i otwartość na potrzeby człowieka.

Dla dobrego lekarza leczenie powinno być pasją, a wyleczenie pacjenta sprawiać radość i dawać satysfakcję. Dobry lekarz zawsze w pierwszej kolejności widzi człowieka, w drugiej pacjenta.

Ważną cechą jest również duża odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie z porażkami, ich dogłębna analiza i wyciąganie medycznie konstruktywnych wniosków.

Dla dobrego lekarza rutyna to nie pośpiech i niedbalstwo, a ugruntowana, właściwie wykorzystywana wiedza, precyzja działania i indywidualne spojrzenie na każdy przypadek medyczny.

Lekarz musi służyć nie tylko wiedzą medyczną, ale przede wszystkim pomocą, po którą drugi człowiek się zgłasza.

Powinna cechować go również pokora, która pozwoli mu nie traktować ambicjonalnie trudnego przypadku, a w razie wątpliwości skonsultować metody leczenia z bardziej doświadczonym lekarzem specjalistą.

W dyscyplinach operacyjnych, również implantologii, ważne będą zdolności manualne, które dobry lekarz implantolog powinien zdobywać i doskonalić na różnego rodzaju warsztatach medycznych. To płaszczyzna, na którą nie zawsze lekarz może mieć wpływ w takim stopniu, jakim by sobie życzył.

Aspekt merytoryczny

Aspekt merytoryczny stanowi natomiast ogromne pole do popisu i ciężkiej pracy w kwestii podwyższania kwalifikacji i poszerzania wiedzy przez lekarza.

Zdobywanie wiedzy rozpoczyna się na etapie studiów medycznych, nie można go jednak zakończyć wraz z ich ukończeniem. Medycyna to dziedzina, w której postęp naukowy i technologiczny zmusza dobrego lekarza do ciągłego poszerzania swojej wiedzy i uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, sympozjach, warsztatach medycznych.

Dobry lekarz po osiągnięciu maksymalnego poziomu wiedzy w wąskiej specjalizacji (np. implantologii) musi starać się o zdobycie i poszerzanie swojej wiedzy w dyscyplinach pokrewnych: chirurgii stomatologicznej, protetyce, endodoncji i innych.

Dobrego lekarza cechuje chęć studiowania i nadążania za najnowszymi trendami leczenia, otwartość na nowoczesne metody i procedury, ciągłe poszerzanie wiedzy własnej i dbałość o kształcenie całego zespołu medycznego.

Wiedzę powinien czerpać od najlepszych specjalistów w kraju i za granicą, w najlepszych ośrodkach medycznych i dydaktycznych.

Dobry lekarz powinien zdobyć także wiedzę z zakresu psychologii i zasad interakcji z drugim człowiekiem.

Merytoryka to również wybór najlepszych systemów implantologicznych renomowanych firm, których produkty cechuje najwyższa jakość, poparta badaniami naukowymi. Także szkoleniami dla lekarzy i profesjonalnym serwisem.

Płaszczyzna organizacyjna

Na płaszczyźnie organizacyjnej dobry lekarz implantolog musi zadbać o profesjonalne zorganizowanie pracy całego personelu. Przede wszystkim właściwie dobrać zespół lekarzy, za leczenie których bierze pełną odpowiedzialność.

O dużym profesjonalizmie lekarza implantologa świadczy wybór sprzętu i urządzeń medycznych będących na wyposażeniu kierowanej przez niego kliniki.

W kierowanej przez dobrego lekarza implantologa klinice musi dominować dbałość o rygorystyczne przestrzeganie wszystkich zasad i procedur medycznych.

Klinika powinna oferować pełen zakres zabiegów, wspartych zabezpieczeniem anestezjologicznym, poszerzającym możliwości znieczulenia i leczenia.

Dobry lekarz implantolog musi współpracować z renomowanym, uznanym laboratorium protetycznym. Korzystać wyłącznie z najwyższej jakości materiałów stomatologicznych i najwyższej klasy urządzeń.

Dobry lekarz implantolog zapewni pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, oferując możliwość całodobowej konsultacji telefonicznej.

Podsumowując, dobry lekarz implantolog to lekarz:

  • o wyjątkowym stosunku do potrzeb drugiego człowieka i swoich obowiązków,
  • o określonych cechach osobowości i wysokim morale,
  • o bardzo wysokim poziomie wiedzy medycznej,
  • z dużym doświadczeniem,
  • kierujący świetnie wyposażoną kliniką,
  • stosujący najwyższej klasy system implantologiczny,
  • świadomy odpowiedzialności za leczenie własne i całego zespołu medycznego.

Według nas dominującym stwierdzeniem określającym dobrego lekarza jest profesjonalizm i odpowiedzialność w każdym aspekcie jego działalności.

Autor: lek. stom. Beata Świątkowska

Źródło tekstu: https://stomatologiaswiatkowska.pl/blog/dobry-lekarz-implantolog-kto-nim-jest/