Jakie kierunki najczęściej wybierają maturzyści?

Wybór najlepszego kierunku studiów to dylemat, z którym każdego roku mierzą się dziesiątki tysięcy maturzystów. Niejednokrotnie wybór ten determinuje rozwój przyszłej kariery. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki studiów cieszą się największą popularnością.

Wydziały popularne pośród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani komputerami często decydują się też na dziedziny o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka oraz robotyka, które nie są wszak kierunkami pionierskimi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów licencjackich, abiturienci wybierają najczęściej psychologię oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, rozmaite filologie (szczególnie angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej chętnych na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Nie łatwo dostać się również na studia związane z grafiką komputerową, kreowaniem wizerunku czy realizacją filmową. Warto zaakcentować, iż wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak podjąć właściwą decyzję o studiach?

Stojąc przed wyborem kierunku trzeba wziąć pod uwagę pasje, ale także ewentualny popyt na rynku pracy. Warto natomiast pamiętać, iż konkretny kierunek nie determinuje na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mogą swobodnie uzupełniać swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Są one organizowane na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł magistra, inżyniera bądź licencjata.

Studencie, zapamiętaj! Czas studiów to okres, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez działanie w organizacjach uczelnianych czy wolontariatach. Trzeba wykorzystać te lata jak najlepiej.