Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne stanowi jeden z głównych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, aczkolwiek mamy duże doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących ojcostwa i macierzyństwa, uregulowania kontaktów czy władzy rodzicielskiej.

Rozwody, separacje, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowy obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości aktów prawnych, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje prywatne sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne etapy sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań naszych Klientów szczególnie w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez spotkanie twarzą w twarz lub rozmowę telefoniczną bądź przez Skype. Staramy się wtedy zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, dla której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem oraz pozostałymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. Podczas prowadzenia danej sprawy staramy się znaleźć sposób na zamknięcie jej ugodowo. Takie podejście wywodzi się z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje korzenie w silnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą neutralną, nie jest pod ich wpływem i rozpatruje sprawę wyłącznie z punktu widzenia prawa.