Krakowska Kancelaria – prawnicy i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, specjalizujący się głównie w prawie pracy, prawie rodzinnym, a także w prawie cywilnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na stałym kontakcie z Klientem, sporządzaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość załatwienia sprawy oraz zmniejszenie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Działalność Kancelarii skupia się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Obsługa prawna ma głównie charakter kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom na każdym polu ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam ochronę prawną swojej firmy, dlatego skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne skutki prawne.