Kancelaria TMH – radcy prawni w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Gwarantuje pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, w tym również start-upów, doradza w dziedzinie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę klientów indywidualnych – udziela porad we wszystkich dziedzinach prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej oraz odzyskać utracone środki finansowe, głównie z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia biegłych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.