Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – ustawa o ochronie danych osobowych

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie we współczesnych czasach, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać tylko osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – uzyskaj specjalistyczne kwalifikacje

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W trakcie kursu słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, mają szansę poznać aktualną wiedzę o regulacjach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się przygotowywać dokumentację, jak również dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.